Díky za lásku pro „Dobu bronzovou“ v roce 2015. Napsat, že si toho jen „vážím“, by nevystihovalo podstatu věci. Díky všem, kdo na desce hráli a díky Štěpánovi za parádní obal. Díky Palmě, Jiřímu + Štěpánce za videa k „Rovině“ a „Klamorně“. Díky všem, kdo mě pozvali na koncert a pak si ten koncert poslechli. Díky, jestli jste si LP nebo CD nebo download koupili.